brann3Forebyggende brannvernarbeid vil over tid redusere tap av liv og materielle verdier. Brannvesenet er en viktig samarbeidspartner for å iverksette brannforebyggende tiltak. I den sammenhengen er brannøvelse viktig. Her finner du bilder fra en slik øvelse. Du kan trykke på dem for å gjøre dem større.

 

Det finnes mye om brannvern på internett. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har for eksempel publisert mange artikler om brannvern. Du kan også lese brann- og eksplosjonsvernloven hos lovdata. Det som er viktig for oss er at vi på et lokalt nivå er så godt forberedt som mulig. Med tanke på brann og eksplosjonsfare ombord i skip, især for petroleumsindustrien, er det viktig at alle involverte parter tar ansvar.

 

Er du nede i havna og oppdager brann? Les brannverninstruksen under:

 

Branninstruks


brann1Dersom du jobber eller har tilknytning til området, gjør deg kjent med rømningsveier, brannslukningsutstyr og brannvarslere.

Nødtelefon til brannvesenet er 110

Telefonnummer til havnevakta er 91 73 31 43

 

Følgende er en generell instruks til brannvernansvarlig hos oss:

 

Ved ethvert tilløp til brann skal du:

Varsle

Dersom brannalarm ikke høres, utløs brannvarsler og ring brannvesen. Sørg deretter for varsling.

 

Redde

brann2Redd mennesker utsatt for brannfare.

 

Slukke

Hvis mulig, forsøk å slukke med nærmeste brannslukningsutstyr.
Hvis ikke mulig, lukk dører og vinduer.

 

Rømme

brann4Evakuer bygningen, bruk nærmeste rømningsvei.

 

Hjelpe

Bistå ansvarlig personell. Gi informasjon til brannvesenet når de ankommer.

Følg instruksjoner gitt av brannvesen.

 

 

brann5