redning1Havet har alltid vært avgjørende for oss. Det var vår største ressurs - men også vår største fare. Tragedien rammet ikke bare de som var ombord når båten gikk ned, men også de som stod på land og så forgjeves ut mot havet.


I dag er det heldigvis større trygghet for de som ferdes ombord i et fartøy. Men det kan fortsatt gå galt - når motoren svikter eller stormen blir for sterk - og ved rop om hjelp er det noen som lytter. Luftforsvarets 330 skvadron har kommet mange til unnsetning. Årlig gjennomføres det mer enn 1000 oppdrag.


Skvadronen flyr helikoptre av typen Sea King og har fire avdelinger - den som ligger nærmest oss er Banak. Helikoptertypen Seaking er godt egnet til å operere under forhold med dårlig sikt og sterk vind, noe som ofte kan gjøre seg gjeldende langs kysten av Finnmark. Flymaskinen er godt utrustet, og egner seg svært godt som redningshelikopter. Blant annet muligheten til å fylle drivstoff i lufta fra Kystvaktens båter en stor aksjonsradius, og nettopp helikopterets gode rekkevidde er noen ganger avgjørende for båter i havsnød.

 

redning3Det er viktig at de som utfører en redningsaksjon klarer å finne de som er i havsnød. Et Seaking helikopter er utrustet med 2 radarer og utstyr for å peile alle radiofrekvenser. Søkelys og varmesøkende kamera hjelper også til, i tillegg til besetningen ombord som vet hva de skal se etter.

 

Ved et skipsforlis er landing av naturlige grunner ikke mulig, derfor er helikopteret rustet med 2 redningsheiser. I tillegg gir 8 - 15 sitteplasser god kapasitet ved større forlis. Om situasjonen krever det kan drivstoff dumpes for derved å frigjøre vekt til å ta opp flere personer. Ombord i et Seaking helikopter finnes det en anestesilege, medisinsk utstyr, tepper, mat og varmt vann.


redning4Skvadron 330 er alltid på vakt. I praksis betyr det at fra nødmelding er mottatt til helikopteret er i lufta har det gått mellom 15 og 25 minutter. Tid er en kritisk faktor for en båt som går ned, og derfor er rask responstid livsviktig. Dette og god rekkevidde har gjort Seaking helikopteret til en kjærkommen livredder.

 

Bildene vil forstørres om du trykker på dem.

redning5