redning2Havet er en utømmelig kilde for glede og rikdom. Mange tilbringer mye av fritiden sin der, og utviser gode ferdigheter og holdninger. Samtidig omkom det 31 personer i ulykker knyttet til fritidsbåt i 2009. Bruk av flytevest kunne trolig reddet flere av disse.


Havet er også en arbeidsplass, og det er viktig at de som ferdes der, det være seg fritidsbåter og større skip, viser respekt for hverandre og ikke minst naturkreftene. Havet kommer alltid til å by oss store opplevelser - og dessverre til å utsette oss for fare. Det er dermed et felles ansvar at vi alle utviser gode holdninger når vi forlater havn. Mange kan nok sjøvettreglene allerede - men en liten påminnelse kommer alltid godt med:

 

Sjøvettreglene


 1. Tenk sikkerhet 
  Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.
 2. Ta med nødvendig utstyr 
  Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.
 3. Respekter vær og farvann 
  Båten må bare benyttes under egnede forhold.
 4. Følg Sjøveisreglene 
  Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.
 5. Bruk redningsvest eller flyteplagg 
  Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.
 6. Vær uthvilt og edru 
  Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.
 7. Vis hensyn 
  Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.