Vi legger ut resultatene av vannprøver tatt 5. mai 2014. Vannprøvene er tatt i vårt nærområde og analysert i Alta.

 For at vannet skal bli regnet som drikkbart må det oppfylle visse kvalitetskrav, kvalitetskrav som er forskjellige i ulike deler av verden. I Norge er det Mattilsynet som overvåker drikkevannets kvalitet og som fastsetter drikkevannskrav. Vannet i vårt nærområde er analysert av et laboratorium i Alta.


Vannprøvene er vedlagt som PDF-filer.

Vedlegg:
Last ned denne filen (document2014-05-09-090425.pdf)Vannprøver mai 2014[ ][ ]863 kB