Vi legger ut resultatene av vannprøver tatt 29. September 2014. Vannprøvene er tatt i vårt nærområde og analysert i Alta.

For at vannet skal bli regnet som drikkbart må det oppfylle visse kvalitetskrav, kvalitetskrav som er forskjellige i ulike deler av verden. I Norge er det Mattilsynet som overvåker drikkevannets kvalitet og som fastsetter drikkevannskrav. Vannet i vårt nærområde er analysert av et laboratorium i Alta.


Vannprøvene er vedlagt som en PDF-fil.

Vedlegg:
Last ned denne filen (image2014-10-03-112153.pdf)Vannprøver oktober 2014[ ][ ]1171 kB