Vi legger ut resultatene av vannprøver tatt i august 2018. Vannprøvene er tatt i vårt nærområde og analysert i Alta.

For at vannet skal bli regnet som drikkbart må det oppfylle visse kvalitetskrav, kvalitetskrav som er forskjellige i ulike deler av verden. I Norge er det Mattilsynet som overvåker drikkevannets kvalitet og som fastsetter drikkevannskrav. Vannet i vårt nærområde er analysert av et laboratorium i Alta.


Vannprøvene er vedlagt som en PDF-fil.

Vedlegg:
Last ned denne filen (035161.pdf)Vannprøver august 2018[ ][ ]133 kB