Vi legger ut resultatene av vannprøver tatt i mai 2019. Vannprøvene er tatt i vårt nærområde og analysert i Tromsø.

For at vannet skal bli regnet som drikkbart må det oppfylle visse kvalitetskrav, kvalitetskrav som er forskjellige i ulike deler av verden. I Norge er det Mattilsynet som overvåker drikkevannets kvalitet og som fastsetter drikkevannskrav. Vannet i vårt nærområde er analysert av et laboratorium i Tromsø.


Vannprøvene er vedlagt som en PDF-fil.

Vedlegg:
Last ned denne filen (2019-02908V1.PDF)Vannprøve[ ][ ]48 kB