Havneråd og styre

Havnerådet består av:

 

Ordfører

Kristina Sigursdottir Hansen

Nordkapp

 

Vararep.

Jan Morten Hansen

Nordkapp

 

 

 

 

 

Varaordfører

Ole Håvard Olsen

Nordkapp

 

Vararep.

Tore Fosse

Nordkapp

 

 

 

 

 

Ordfører

Knut Roger Hansen

Porsanger

 

Vararep.

Thorvald Aspenes

Porsanger

 

 

 

 

 

 

 

Styret Nordkapp og Porsanger Havn IKS:

Styreleder Hans Arvid Hansen               Personlig vara Chris-Thomas Jørgensen

Nestleder Kjellbjørg Mathiesen              Personlig vara Vivi S. Samuelsen

Medlem Yngve Kristiansen                    Personlig vara Roger Hansen

Medlem Gry Jørgensen                        Personlig vara Bente Ravlo     

Medlem Toril Svendsen                        Personlig vara Kari Krogh

Medlem Bjørn Pedersen                      Personlig vara Bård Rasmussen

Medlem Torkjell Johnsen                     Personlig vara Bernt Magne Wilhelmsen