Bankforbindelse

sparebank1-logoNordkapp og Porsanger Havn IKS har Sparebank 1 Nord-Norge som bank.


Vårt kontonummer er: 4910.14.41058

 

SpareBank 1 Nord-Norges BIC er SNOWNO22

Nordkapp Havn KF

Nordkapp Havn KF er et kommunalt foretak som eies av Nordkapp kommune.