Vi oppdaterer nå anløpslisten for 2020. Det er så langt meldt inn 100 anløp. Listen inneholder relativt store skip. Denne listen er foreløpig og vi vil fortøpende oppdatere den.

 

Her er den foreløpig anløpslisten for 2020.

Anløpslisten er vedlagt som Excel dokument.

Vi gjør oppmerksom på at disse tallene er foreløpige, og at endringer kan finne sted.

Vedlegg:
Last ned denne filen (Cruise 2020.xlsx)Cruiseanløp 2020[ ][ ]25 kB