Vi oppdaterer nå anløpslisten for 2018. Det er så langt meldt inn 104 anløp. Denne listen er foreløpig og vi vil fortøpende oppdatere den.

 

Her er den foreløpig anløpslisten for 2018.

 

Anløpslisten er vedlagt som Excel dokument.

Vi gjør oppmerksom på at disse tallene er foreløpige, og at endringer kan finne sted.

 

Vedlegg:
Last ned denne filen (Cruise 2018.xlsx)Cruiseanløp 2018[ ][ ]21 kB