Vi oppdaterer nå anløpslisten for 2016. Det er små endringer. Saga Sapphire kommer den 13. juli istedet for den 14. som først annonsert.

 

Det er så langt meldt inn 104 anløp. Denne listen er foreløpig og vi vil fortøpende oppdatere den.

 

Her er den foreløpig anløpslisten for 2016.

 

Anløpslisten er vedlagt som Excel dokument.

Vi gjør oppmerksom på at disse tallene er foreløpige, og at endringer kan finne sted.

 

 

 

 

Vedlegg:
Last ned denne filen (cruise 2016.xlsx)Cruiseanløp 2016[ ][ ]27 kB