Dokumenter

logoliten-artikler

 

Her finner du forslag til anløpsavgift og priser for kjøp av tjenester for 2011.

 

Nordkapp og Porsanger Havn legger herved ut forslag til anløpsavgift og priser for kjøp av tjenester for 2011 på høring og til offentlig ettersyn.


Frist for uttalelser settes til 23. desember 2010.


Dokumentene finner du som vedlegg her: