Høringsforslag – Prisregulativ 2018 for Nordkappregionen Havn IKS


Nordkappregionen Havn IKS har behandlet prisregulativ for 2018. Denne legges nå ut til høring. Innsigelser rettes til oss innen 20.12.2017.

Les mer: Høringsforslag – Prisregulativ 2018 for Nordkappregionen Havn IKS