Nordkappregionen Havn IKS har behandlet prisregulativ for 2015. Denne legges nå ut til høring. Innsigelser rettes til oss innen 2.1.2015.

 

Nordkappregionen Havn IKS avholdt styremøte den 3. desember 2014 og fattet følgende enstemmig vedtak under sak PS 28/14

Prisregulativ for Nordkappregionen Havn IKS - 2015


Anløpsavgiften settes til kr. 0,- for hele Nordkappregionen Havn IKS.
 
Alle fartøyer som tildeles plass i flytebrygger tilhørende Nordkapp kommune sitt sjøareal
skal betale kr. 9.000,- pr. år tilsvarende en prisøkning på 2,3%.
 
For fiskebåter tilhørende Lebesby kommune gjelder egne satser for leie av plass i flytebrygger.
Satsene for 2014 økes med 2,3 %.
 
Vederlag for bruk av sjøarealer i Sarnesfjorden, Kåfjord og andre dedikerte områder til omlasting
og oppankring av fartøyer skal det betales:
 
fra brt. 0-10.000 Brt.                      kr.  15.000,- pr. anløp
fra brt. 10.000 – 50.000                 kr.  25.000,- pr. anløp
fra brt. 50.000- 100.000                 kr.  30.000,- pr. anløp
alt over brt. 100.000                      kr.  40.000,- pr. anløp
 
 
Øvrige priser i regulativet for 2014 prolongeres til 2015.


Høringsfrist: 2. januar 2015

 

Vedlegg: Prisregulativ 2015.
Prisregulativ er lagt ved som pdf dokument og finnes også i papirutgave på havnekontoret.

Vedlegg:
Last ned denne filen (PRIS REGULATIV 2015 Nordkappregionen Havn IKS.pdf)Prisregulativ 2015[ ][ ]72 kB