ships_in_a_strong_windVind er luftmasser som forflytter seg. Vinden kan måles og benevningen er vanligvis Beaufort eller meter per sekund. Vinden er avgjørende for de som lever av havet, og kunnskap om vinden er derfor svært viktig. Her finner du nyttig viten om vinden i vårt nærområde.


Hammerfest – Honningsvåg

Kysten fra Hammerfest til Honningsvåg er værhard. Vinden kan komme plutselig og kan også slå hurtig om. Sørøst- og vestlig vind kan stå uavbrutt i lang tid – ofte ukevis. Nordlig vind varer derimot sjelden så lenge som 8 dager og Sydlig vind omtrent aldri så lenge som 3 dager i strekk.

Nord- og Nordøstlig vind kan sette svær sjø inn på kyststrekningen. Under slike vindforhold kan det være vanskelig for mindre fartøyer å ta seg fram.

jan_porcellis_shipping_in_stormy_seas_1Omkring Nordkapp og den øvrige delen av nordsiden av Magerøya kan vinden sannsynligvis være voldsommere enn på noe annet sted i Nord-Norge. I opptil 2/3 av året kan det her være sterk vind og surt vær. Om høsten og vinteren er stormer hyppige. På disse årstidene forekommer det også langvarige snøstormer. Forut for snøstormene kommer tett skodde inn fra havet, som regel med vestlig vind. Med østlig vind er det ofte klart og vakker vær.


Honningsvåg - Vardø

Kysten fra Honningsvåg til Vardø er meget værhard. Ved Slettnes fyr er det gjennomsnittlig 145 dager per år med kuling eller vind av enda større styrke. Vinden kan komme plutselig og kan også slå hurtig om. Sørøst- og vestlig vind kan stå uavbrutt i lang tid – ofte ukevis. Nordlig vind varer derimot sjelden så lenge som 8 dager og sydlig vind omtrent aldri så lenge som 3 dager i strekk. Om sommeren er det mye tåke – ”ishavsskodde” – i de ytre strøkene. Nord- og nordøstlig vind kan sette svær sjø inn på kyststrekningen. Under slike forhold kan det være vanskelig for mindre fartøyer å ta seg fram.

 

Kilde: Den Norske Los

Illustrasjoner: Jan Porcellis (1583 – 1632) nederlandsk maler