Nordkapp og Porsanger Havn IKS tar forbehold om at våre nettsider kan inneholde mangelfull eller unøyaktig informasjon. Dette kan ikke påberopes som grunnlag for krav av noen art.


Kartverk som er lagt ut er ikke egnet til navigasjon. For kart ta kontakt med kystverket.


Værmeldinger og rapporter om havforhold leveres eksternt, og vi tar forbehold om at disse kan innehold feil.

Dersom vi ved feiltagelse har lagt ut materiale som er kopibeskyttet og som tilhører andre enn oss beklager vi dette. Ta kontakt så vil vi straks fjerne omstridt materiale.

Nordkapp og Porsanger Havn IKS er ikke ansvarlig for innholdet på lenkede nettsteder.