fiskereHavet er en av våre største verdier - en rik og forbybar kilde på sjømat og opplevelser. I utallige generasjonsledd har havet vært forutsetning for liv og bosetning i Nordkapp og Porsanger, og fortsatt er havområdene rundt oss av største betydning.


I dag leverer fiskeflåten i våre farvann sjømat til mennesker verden rundt. Som eksportindustri har fiskeriene enorm betydning, men også for lokal bosetning og kulturliv. Å fiske er mer enn økonomi. Det er samfunn og livsstil, kosthold og verdier. Fiskeri og havbruksnæring holder liv i kystlandskapet, og produserer sunn mat. Kystflåten hjelper oss å opprettholde balansen - ren mat i et rent havmiljø. Dette er viktige verdier for oss, og for de som kommer etter.


Fiskeri handler også om arbeidsplasser. Fiske og fangst har alltid vært avgjørende i vårt lokalmiljø, og nå i større grad også oppdrett og fiskeindustri. Dette skaper betydelige ringvirkninger. Næringsliv og forskning bygges rundt havbruket. Nordkapp og Porsanger forvalter rike havområder og gode forutsetninger for å drive ansvarlig. Det føres en omfattende kontroll med fisket for å sikre en bærekraftig forvaltning. Det handler om kunnskap og verdier - det handler om levemåte og natur. Samspillet mellom havet og oss mennesker, sjøfugl og pattedyr som lever i eller av havet, har alltid vært viktig.


Å høste av naturen og oppleve å være en del av den, er vesentlig. Den rike næringskjeden utenfor stuedøra vil være med å avgjøre vår fremtid. Fiskebåtene som søker havn, losbåtene som trekker inn cruiseskip, og ungene som fisker nede i fjæra - alt er med i det samme bildet. Også vi i Nordkapp og Porsanger Havn deltar, og det er vårt ønske at disse sidene om fiskeri etter hvert skal bli en ressurs for de som bor i våre nærområder - eller de som vil lære litt om det.