Kaier i Honningsvåg - lengder og dybder pr. desember 1986

Navn Type Lengde Dybde

 

Kai 1

 

Betong

 

125 m

 

8 m

Kai 2 Betong 70 8 m
Kai 3 Betong 125 m 8,5
Kai Vest Betong 120 m 5,7 - 12 m
Kai Syd Betong 81 m 5,7 - 12 m
Kai Øst Betong / tre 80 m 5 - 9 m
R/S Kai Betong 37 m 5 m
Bølgebryter vest Betong 118 m 6 m
Bølgebryter øst Betong 90 m 6 m
Bølgebryter Sør Betong 40 m 6 m
Bølgebryter Nord Betong 40 m 6 m
Fergekai Storbukt Betong 60 m Dybde fra sør 15 - 5 m