Kartverk

Vi har lagt ut kartverk på våre nettsider og vil fortløpende legge ut flere. I noen tilfeller vil vi legge ut vedlegg hvor du kan laste ned eller se på mer detaljerte kart. Vær oppmerksom på at noen av disse filene er store og at du derfor må påberegne en viss nedlastingstid. Vi gjør også oppmerksom på at du under Kystinfo vil finne kystverkets kartverk. Ta kontakt om det er noe spesielt du er ute etter.

Honningsvåg Havn

Et lettfattelig kart over Honningsvåg havn i målestokk 1:20000

 

hvg-havn

Nordkapp og Porsanger Havns område


Dette kartet viser sjøgrensene for Nordkapp og Porsanger IKS.

nk-havn-omraade

 

 

Forskrift om havnedistrikt i sjøen, (Sjøkart nr. 103, 104 og 108, Statens kartverks kartserie N50 blad

nr. 2036 I, 2036 IV, 2037 II og 2037 III) Nordkapp og Porsanger kommuner, FinnmarkHjemmel:

Fastsatt av Kystverkets hovedkontor 29. februar 2008 med hjemmel i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann

m.v. § 14 annet ledd og delegeringsvedtak 15. oktober 2002 nr. 1162.

§ 1. Grensene i sjøen

Grensene i sjøen for Nordkapp og Porsanger havnedistrikt skal være rette linjer mellom følgende punkter:

Punkt nr.

Koordinatsystem: EUREF89 UTM sone 35

Koordinatsystem: WGS 84

Nord

Øst

Nord

Øst

1

7 871 109,639

444 818,103

N 70º 56´ 14,8¨

E 0 25º 29´ 9,7¨ 

2

7 871 525,948

445 347,965

N 70º 56´ 28,7¨ 

E 0 25º 30´ 0,9¨ 

3

7 874 785,970

443 057,990

N 70º 58´ 11,9¨ 

E 0 25º 26´ 6,5¨ 

4

7 878 206,005

438 878,017

N 70º 59´ 58,7¨ 

E 0 25º 19´ 3,8¨ 

5

7 876 566,036

433 368,007

N 70º 59´ 0,7¨ 

E 0 25º 10´ 3,1¨ 

6

7 894 301,546

429 937,037

N 71º 08´ 29,4¨ 

E 0 25º 03´ 27,4¨ 

7

7 898 631,319

452 318,655

N 71º 11´ 8,6¨ 

E 0 25º 40´ 30,8¨ 

8

7 894 937,517

495 172,544

N 71º 09´ 26¨ 

E 0 26º 51´ 57,9¨ 

9

7 873 865,314

488 381,841

N 70º 58´ 5¨ 

E 0 26º 40´ 50,8¨ 

Unntatt fra havnedistriktet er farvannet utenfor Forsvarets stasjoner og anlegg (eiendom) i en avstand av

50 meter fra høyeste ordinære spring høyvannslinje.

§ 2. Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft fra 15. mars 2008.

Kart Honningsvåg indre havn

Dette er kart over Honningsvåg indre havn. Vi har lagt ved en detaljert utgave av dette kartet til nedlasting. Vær oppmerksom på at nedlasting kan ta litt tid på grunn av stor filstørrelse. Du finner vedlegget lenger ned.

 

Vedlegg:
Last ned denne filen (hvaag_indre_havn.pdf)Kart Honningsvåg indre havn[Kart][ ]6181 kB