Sjøgrenser


Dette kartet viser sjøgrensene for Nordkapp og Porsanger IKS.

nk-havn-omraade

 

 

Forskrift om havnedistrikt i sjøen, (Sjøkart nr. 103, 104 og 108, Statens kartverks kartserie N50 blad

nr. 2036 I, 2036 IV, 2037 II og 2037 III) Nordkapp og Porsanger kommuner, FinnmarkHjemmel:

Fastsatt av Kystverkets hovedkontor 29. februar 2008 med hjemmel i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann

m.v. § 14 annet ledd og delegeringsvedtak 15. oktober 2002 nr. 1162.

§ 1. Grensene i sjøen

Grensene i sjøen for Nordkapp og Porsanger havnedistrikt skal være rette linjer mellom følgende punkter:

Punkt nr.

Koordinatsystem: EUREF89 UTM sone 35

Koordinatsystem: WGS 84

Nord

Øst

Nord

Øst

1

7 871 109,639

444 818,103

N 70º 56´ 14,8¨

E 0 25º 29´ 9,7¨ 

2

7 871 525,948

445 347,965

N 70º 56´ 28,7¨ 

E 0 25º 30´ 0,9¨ 

3

7 874 785,970

443 057,990

N 70º 58´ 11,9¨ 

E 0 25º 26´ 6,5¨ 

4

7 878 206,005

438 878,017

N 70º 59´ 58,7¨ 

E 0 25º 19´ 3,8¨ 

5

7 876 566,036

433 368,007

N 70º 59´ 0,7¨ 

E 0 25º 10´ 3,1¨ 

6

7 894 301,546

429 937,037

N 71º 08´ 29,4¨ 

E 0 25º 03´ 27,4¨ 

7

7 898 631,319

452 318,655

N 71º 11´ 8,6¨ 

E 0 25º 40´ 30,8¨ 

8

7 894 937,517

495 172,544

N 71º 09´ 26¨ 

E 0 26º 51´ 57,9¨ 

9

7 873 865,314

488 381,841

N 70º 58´ 5¨ 

E 0 26º 40´ 50,8¨ 

Unntatt fra havnedistriktet er farvannet utenfor Forsvarets stasjoner og anlegg (eiendom) i en avstand av

50 meter fra høyeste ordinære spring høyvannslinje.

§ 2. Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft fra 15. mars 2008.