Kreditering

Vi retter en stor takk til våre bidragsytere

 

Fotografi:

Frode Kristiansen - trykk her for hjemmesiden til Kristiansen

Bjarne Riesto - trykk her for hjemmesiden til Riesto

Trond Trondsen - trykk her for hjemmesiden til Trondsen

Bernt Aksel Jensen

 

 

Kopirett
Denne nettsiden og dets innhold er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk m. v. av 12. mai 1961.

Nordkapp og Porsanger Havn eier eller har bruksrett til bilder og tekst benyttet på disse nettsidene. Dersom du ønsker å bruke innhold du finner på våre sider må du først ta kontakt med Nordkapp og Porsanger Havn for å innhente tillatelse. For noe av innholdet - som for eksempel bilder - kan opphavsretten være knyttet til eksterne personer eller organisasjoner. Nordkapp og Porsanger Havn vil i så fall opplyse om dette ved forespørsel. Uautorisert bruk av kopibeskyttet materiale i henhold til opphavsrett kan medføre erstatningsansvar.