Nyheter

Vi har byttet bank

sparebank1-logoNordkapp og Porsanger Havn IKS har byttet bankforbindelse fra Nordea til Sparebank 1 Nord-Norge.


Vårt nye kontonummer er: 4910.14.41058

 

Det vil være en overgangsordning som sørger for at innbetalinger gjort til ”gammelt” kontonummer vil bli overført til vår nye bank. Vi ber imidlertid alle våre samarbeidspartnere om å benytte vår nye bankkonto.