Nyheter

Forlengelse av moloen

forlengelse-moloMoloen ved Klubben i Honningsvåg skal forlenges med 130 meter. Dette vil redusere bølgehøyden betydelig. Vi legger ut Kystverkets rapport som viser hva dette vil bety for havneforholdene.

 

Arbeidet med forlengelsen av moloen går i gang i år, og er forventet sluttført neste år. Dette vil gi en enorm forbedring av havneforholdene. Bølgehøyden reduseres merkbart i hele havnebassenget mellom nåværende molo og den nordligste kaia i Honningsvåg, hvor dønning ved en av kaiene reduseres fra 0.8 til omtrent 0.25 meter.

Reduksjonen av bølgehøyder forårsaket av vind vil også være tydelig, men mindre enn for dønning. Moloforlengelsen vil føre til at alle kaiene vil tilfredsstille normale krav til rolighet ved kai.

Havnefogden i Nordkapp og Porsanger Havn er godt fornøyd med forlengelsen og uttaler at plassering og lengden av moloen viser at Kystverkets faglige kompetanse innenfor maritim havneplanlegging er høyere enn den noen gang har vært.


Rapporten som er utarbeidet av Norconsult publiseres med tillatelse av Kystverket - Senter for utbygging:

 

{pdf=/pdf-filer/molo-forlengelse.pdf|700|600}