Dette er Nordkappregionen Havn IKS sitt prisregulativ for 2016.

 

Vedlegg: Prisregulativ 2016.


Prisregulativ er lagt ved som pdf dokument og finnes også i papirutgave på havnekontoret.