Denne nettsiden og dets innhold er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk m. v. av 12. mai 1961.

Dersom du ønsker å bruke innhold du finner på våre sider må du først ta kontakt med Nordkapp og Porsanger Havn for å innhente tillatelse. Uautorisert bruk av kopibeskyttet materiale i henhold til opphavsrett kan medføre erstatningsansvar.

Nordkapp og Porsanger Havn eier eller har bruksrett til bilder og tekst benyttet på disse nettsidene.

 

 

 

Vi vil rette en takk til våre bidragsytere:

Fotografi: Frode Kristiansen, Bjarne Riesto, Bernt Aksel Jensen, Keth Løkke Pettersen