Ressurser

Parkering

 

P1000145Helårsparkering
Parkeringsplassen håndterer passasjertrafikk fra Hurtigruten og cruiseskip. Dette medfører betydelig trafikk av busser gjennom året. Restkapasitet tilbys alminnelig parkering. Det er ingen tidsbegrensninger for parkering. Området ryddes for snø hele vinteren.
 

Kapasitet
Parkeringsplassen har kapasitet til å ta de fleste typer kjøretøy. Antall busser som kan parkere: 25. Antall personbiler: 25.

 

Assistanse
Ved behov for assistanse er det nummer til døgnbemannet vakttelefon ved utkjøringsautomat. Spørsmål om P1000140v2parkeringsplassen rettes til Nordkapp og Porsanger Havn IKS.

Kreditering

Vi retter en stor takk til våre bidragsytere

 

Fotografi:

Frode Kristiansen - trykk her for hjemmesiden til Kristiansen

Bjarne Riesto - trykk her for hjemmesiden til Riesto

Trond Trondsen - trykk her for hjemmesiden til Trondsen

Bernt Aksel Jensen

 

 

Kopirett
Denne nettsiden og dets innhold er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk m. v. av 12. mai 1961.

Nordkapp og Porsanger Havn eier eller har bruksrett til bilder og tekst benyttet på disse nettsidene. Dersom du ønsker å bruke innhold du finner på våre sider må du først ta kontakt med Nordkapp og Porsanger Havn for å innhente tillatelse. For noe av innholdet - som for eksempel bilder - kan opphavsretten være knyttet til eksterne personer eller organisasjoner. Nordkapp og Porsanger Havn vil i så fall opplyse om dette ved forespørsel. Uautorisert bruk av kopibeskyttet materiale i henhold til opphavsrett kan medføre erstatningsansvar.

Webcam Offline - får ikke kontakt med webkameraKyst og havvarsel

Vi gjør oppmerksom på at denne tjenesten er under utvikling, og derfor ikke kan ansees som pålitelig.

Du vil finne et marinogram for Honningsvåg lenger ned på denne siden, hvor du blant annet kan avlese informasjon om vind, havstrømmer, bølger og vanntemperatur. Du vil også finne informasjon om trykk og vannstand.

Denne tjenesten leveres eksternt av meteorologisk institutt.